Teodora Milosavljević

Autor

Moja prva ljubav bila je pisanje, a kažu da ona nema zaborava. Nakon prve, usledile su mnoge ljubavi i to prema bajkovitim knjigama, moru i sirenama, engleskom jeziku, plavim očima i dobroj muzici . I zato pišem – da ne zaboravim i da ne budem zaboravljena.