Melanija Janjić

Autor

Predstavnica južnjačke krvi. Završila Filozofski fakultet, ali i dalje voli da filozofira, a u međuvremenu voli da voli, piše i pleše.