Princ ili muž – šta sanjamo a šta dobijamo?

U detinjstvu roditelji nam čitaju bajke kako bi nas pripremili za život i upoznali nas sa njegovim pravim vrednostima. Želeći najbolje, roditelji ni ne slute da jednim delom kroz bajke mi kreiramo očekivanja, stvaramo predrasude o sebi, drugima, ljubavi, pravdi, dobru, zlu… One se talože u našoj podsvesti odakle kasnije prikriveno deluju i upravljaju našim životima.

Read More