Prof. dr Ratko Božović – ,,Kad strah blokira sve forme čovekovog svakodnevlja i stila življenja, od toga nema gotovo ništa okrutnije i beznadežnije.’’

Profesor Ratko Božović je rođen u Banja Luci. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu, a na istom je magistrirao i doktorirao. Radio je kao jugoslovenski dopisnik francuskog časopisa za svetsku politiku ,,Democratie Nouvelle“ (Nova demokratija) i bio je urednik edicije ,,Kultura i društvo“. Jedan period života proveo je na studijama u Parizu, a drugi u Njujorku. Redovni je profesor Beogradskog univerziteta u penziji i član Udruženja književnika Srbije. Specijalizovao se u oblastima teorija i sociologija kulture, sociologija slobodnog vremena i sociologija umetnosti.

Read More