Danica Grubački– „Kada sam sebe prestala da shvatam ozbiljno divne stvari su mi se desile”

Isuviše bi nedorečeno bilo Danicu Grubački predstaviti kao mladu glumicu. Ona svakako jeste mlada i talentovana glumica, ali to je samo delić mozaika njenog slojevitog bića. Danica je i autor i protagonista i posmatrač sveta sa filozofskim uvidima koji podstiču na promišljanje i svakako je neko ko svojom pojavnošću oplemenjuje mesta na kojima boravi.

Read More