Mali čovek i dilema kako preživeti

Pitanje slobode, pravde, istine i malog čoveka su teme koje su vanvremenske. Uvek, od kad je sveta i veka, ove teme su aktuelne. Filozofska i psihološka pitanja obrađena u mnogim književnim delima govore da je mali čovek uvek imao težnju ka plemenitim stvarima, pravdi, slobodi, istini, a da je svaki sistem gušio upravo to u čoveku, jer je za sistem najopasniji obrazovan, slobodan i pravdoljubiv čovek.

Read More

Empatija II

Postoje ćelije u mozgu sa „ulogom ogledala“, koje se aktiviraju i kada se vrši neka radnja – kao i kada se samo gleda kako neko radi istu stvar. One omogućavaju da automatski osetimo tuđe ponašanje („na svojoj koži“), kao da smo sami učinili ono što posmatramo. Naravno, po meri lične sposobnosti… Zbog toga postoji pretpostavka da u osnovi psihopatije ili autizma postoji poremećaj povezan sa radom ovih ćelija u mozgu. Međutim, zbog etičkih i tehničkih prepreka prilikom eksperimenata na ljudskom mozgu, ova pitanja ostaju još uvek nerazjašnjena do kraja.

Read More