Jabuko crvena – zašto (ni)si crvena?!

„Obojenost“ je naš doživljaj koji nastaje posle kontakta predmeta koji gledamo sa svetlošću. U toku međudelovanja posmatranog predmeta i svetlosti – deo zraka se odbije, a deo upije (apsorbuje) u predmet. Predmet onda „ima“ onu boju, koja je odbijena od njegove površine. Drugačije rečeno, „obojen“ je odbijenim zracima, koji su dospeli do našeg oka, a oni koje je upio – ne vide se.

Read More