Hipokrat, otac medicine

Važnije je koju ličnost ima oboleli, nego koju bolest ima ličnost.Hipokrat

Razvoj medicine počinje u petom veku pre Hrista, a Hipokrat, otac medicine i genije bez koga ova nauka nebi procvetala, svojim delima podigao ju je na viši nivo i ostavio da živi i za sledeća stoleća.

Hipokrat je rođen oko 460. godine pre Hrista, u Kosu, na jugozapadu Male Azije. U svet medicine uveo ga je njegov otac, Heraklid. Napisao je brojne medicinske spise, koji su kasnije bili objedinjeni i nose zajednički naziv „Corpus Hipocraticum”.

Njegove zasluge su mnogobrojne. Osim što je prvi sistematski obradio celu medicinu, oslobodio ju je od religijskih ubeđenja i praznoverja. Temelj medicine postavio je kroz posmatranje prirode i bolesnog čoveka, time stvorivši etničke principe kao osnove lekarskog rada.

Hipokratova medicinska diktrina zasnovana je na empiriji i filozofiji, odnosno na iskustvu stečeno dugim savesnim radom, posmatranjem i teoretičkom obrazloženju praktično stečenih znanja.

Postavio je svoju teoriju bolesti rekavši da je ona pojava koja može imati samo prirodne uzroke, a zasnovana je na izučavanju četiri elemenata: vode, vatre, vazduhe i zemlje. Shodno tome, glavne sastojke ljudskog organizma čine 4 telesna soka: krv, sluz, crna i žuta žuč. Tvrdnja koju je zastupao je da ako su svi sokovi u telu pravilno pomešani, onda je čovek zdrav.

Hipokrat je svojim pacijentima isključivo pristupao iz iskustva. Posmatranje bolesnika i njihovih simptoma nije mu služilo samo za dijagnostičke svrhe, uz pomoć njih, donosio je zaključake i davao prognoze.

Veliku zaslugu imao je u tome što je u lečenje uveo i prirodne lekove sa kojima su se ljudi služili. Čvrsto je verovao u moć prirode, a terapije koje je sprovodio imale su za cilj da uspostave zdravo stanje organizma.

Metode koje je primenjivao bile su bazirane na inspekciji, palpaciji, gledanju, pipanju, ali i osluškivanju različitih šumova koji su otkrivali promene nastale na plućima. Pomoću svega ovoga Hipokrat je spoznao mnogobrojan niz bolesti.

U svojoj praksi nije lečio bolesne organe, već bolesnike. Terapiju je sprovodio individualno i prilagodjeno svakom bolesniku. Njegov vrhovni princip lečenja bio je „koristiti ili barem ne škoditi” i smatran je temeljem visoke etike.

Do današnjeg dana Hipokrat je ostao autoritet u medicine i zbog svog velikog doprinosa društvu smatra se njenim najvećim učiteljem i ocem.

Izvor: dzdoljevac.org.rs

Ema Vitković

Ema Vitković to sam ja. Spremna uvek da pomogne i posavetuje o zdravlju i drugim stvarima. Volim da pišem i to me ispunjava. Ranije sam pohađala radio-novinarsku sekciju u Otvorenom klubu. Imam 3 srednje škole i jednu višu. Majka sam dvoje dece Sare i Stefana. Vlasnik sam Pivnice „Usporavanje“ u Nišu. Veliki pozdrav od mene, šta god vam treba tu sam.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *