Tatjana Dražić

Autor

Neko ko se divi „običnim stvarima” , i želi, i pokušava da to podeli sa drugima..